Proxecto ISHEM

O proxecto ISHEM, financiado polo programa FEDER-Innterconecta, pretende crear unha plataforma integral para a xestión eficiente das emerxencias sanitarias. O desenvolvemento do proxecto pretende crear un sistema intelixente que proporcione tanto aos profesionais a bordo dos vehículos de asistencia como aos centros de coordinación e hospitais toda a información necesaria para a toma de decisións durante a asistencia embarcada: información clínica, xestión e SIG

ISHEM é un proxecto dun grupo de empresas de tres sectores diferentes: TIC, Saúde e Automoción. En concreto, as empresas membros do consorcio son: everis, Coremain, Rodríguez López Auto, Imaxdi e os centros tecnolóxicos CTAG e Fundación Ramón Domínguez

As actividades de investigación e desenvolvemento do proxecto céntranse na aplicación das TIC na mellora da xestión das emerxencias sanitarias nas seguintes áreas:

• Hospital e centros de saúde: desenvolvemento dun sistema de apoio para a toma de decisións sobre pacientes "extra-paredes" do centro de saúde; habilitando unha estación de vixilancia e atención temperá dos pacientes en tránsito.

• Centros de coordinación de emerxencias: xeración dunha solución para a coordinación de recursos en emerxencias, investigando sobre sistemas intelixentes para a xestión de rutas e o equilibrio de recursos.

• Transporte sanitario e dispositivos a bordo: Desenvolvemento de tecnoloxías a bordo para facer dispoñible a información do paciente e da ruta.

• Tecnoloxía de comunicacións: investigar canles de transmisión por satélite e desenvolver algoritmos para enviar sinais de electro-medicina que garantan a comunicación en tempo real.

 

 

Sistema de seguridade eléctrica BY-PASS con intercambio automático de baterías

Cando a segunda batería falla, a batería do vehículo proporciona os servizos mínimos de seguridade vital para o paciente. Se a que falla é a batería do vehículo, a segunda batería permite que se acenda, evitando que o UVI estea parado.

 

Sistema intelixente de xestión de baterías

Xestiona a carga do alternador en función da carga de cada unha das baterías e garante en todo momento a posta en marcha do vehículo e o funcionamento dos dispositivos vitais.

 

Sistema de control programable

Conecte ou desconecte servizos en función das prioridades seleccionadas e do estado de carga das baterías. Permite identificar aqueles equipos que en caso de escaseza de enerxía queremos que sexan os primeiros e os últimos en desconectarse en función da súa importancia.

 

Panel de control na cabina do condutor

Con indicadores de portas abertas, estribo aberto e varios outros indicadores. Permite ao condutor coñecer o estado dos elementos aos que non chega o seu campo de visión e que afectan á seguridade das persoas. Ademais, existe un botón xeral de apagado ou restablecemento de todas as funcións.

 

Copyright © 2011-2020 Rodríguez López Auto. Todo os dereitos reservados · Aviso legal