RODRÍGUEZ LÓPEZ AUTO, S.L.U. como fabricante de Vehículos Especiais, tales como, Ambulancias, Vehículos Policiais e Militares, considera a Calidade como un dos aspectos crave para manter a súa posición de liderado no ámbito das actividades que desenvolve.

Por iso, ten como puntos crave algúns principios tales como:

  • Promover a MELLORA CONTÍNUA do noso Sistema de Xestión e dos procesos establecidos nel.

  • Achegar innovación e mellora tecnolóxica constante aos nosos produtos, tendo como obxectivo principal a SATISFACCIÓN do cliente.

  • Flexibilidade total nos DESEÑOS, adaptándose en todo momento ás necesidades e ampliando as expectativas dos clientes..

  • Cumprimento dos REQUISITOS LEGAIS e REGULAMENTARIOS aplicables a cada especialidade e especificidade dos nosos desenvolvementos e servizos.

  • Asignar os RECURSOS HUMANOS e materiais necesarios para alcanzar os OBXECTIVOS de Calidade da nosa organización.

  • Garantir a Información, Formación e Participación de todos os traballos.

E por todo iso, e para levar a cabo EFICAZMENTE os principios sinalados, o XERENTE de Rodríguez López Auto comprométese a facilitar os Recursos necesarios para a implantación da presente Política, polo que co seu apoio e o das Partes Interesadas faise eficaz a súa aplicación.

 

Marzo de 2018

 

J. Enrique Rodríguez Jorge

XERENTE DO GRUPO RODRÍGUEZ LÓPEZ

 

 

 

Emergalia é unha empresa dedicada á subministración de material médico e de emerxencia sanitaria que dispón dun amplo stock de produtos para entrega inmediata. Consulte as ofertas na nosa web.

www.emergalia.com

Copyright © 2011-2020 Rodríguez López Auto. Todo os dereitos reservados · Aviso legal